İhracat Gümrükleme Hizmetleri
  • Faturanın Düzenlenmesi
  • Gümrük Beyannamesi Tanzimi
  • ATR, EUR1; Menşe Şahadetnamesi v.b. Belgenin Tanzimi ve Ticaret Odası Tasdikleri
  • İhracatçı Birlikleri Tasdiki
  • Gümrük Çıkış Beyannamesi Takibi
  • Gümrük Beyannamelerinin Kapanışları
  • Geçici Çıkışlarda Süre Takibi
  • Evrak Teslimatı