Diğer Hizmetler
 • Sağlık Bakanlığı'ndan Belge Çıkarmak
 • Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı'ndan Belge Çıkarmak
 • Sanayi Bakanlığı Nezdindeki İşlemler
 • TSE ile ilgili Hizmetler
 • Deniz, Hava, Kara, Demiryolu Hizmetleri Organizasyonu
 • Ticaret Odası İşlemleri İhracatçı Birlikleri Üyelik Kaydı vs.

 

İthalat ve İhracat yapabilmeniz için gerekli olan evraklar aşağıda belirtilmiştir. 

 • Ticaret Sicil Gazetesi
 • İmza Sirküleri
 • İmzaya Yetkili Şahısların Nüfus Cüzdanı Sureti(nüfus cüzdanı fotokopisi değildir)
 • Vergi Mükellefiyet Yazısı (vergi levhası değildir. Vergi dairesinden alınması gereklidir)
 • Oda Sicil Kayıt Sureti
 • Vekaletname 2 Adet Noter Onaylı

Not: Bu evraklar asıl veya noter tasdikli ve yeni tarihli olmalı.